opbakning

GymnasielærerFLEX er resultatet af et samarbejde mellem Aalborg Universitet og nordjyske gymnasier. Rektorerne støtter op om ordningen, da de ønsker de bedste vilkår for, at deres undervisere kan efter- og videreuddanne sig.

Internt på Aalborg Universitet er der ligeledes stor opbakning til GymnasielærerFLEX. Vi samarbejder med bl.a. studieledere, studiekoordinatorer, undervisere og fuldtidsstuderende på universitetet, der alle bakker op om gymnasielærernes efter- og videreuddannelse. I fællesskab forsøger vi at tage hånd om de udfordringer, du måtte støde på undervejs i dit studieforløb.