AAU logo

gymnasielærerflex

Hvad er GymnasielærerFLEX?

GymnasielærerFLEX er et tilbud til alle undervisere i gymnasieskolen, der ønsker at efter- og videreuddanne sig på Aalborg Universitet (AAU) gennem Tompladsordningen. Tilbuddet har som mål at gøre det lettere og mere realistisk at kombinere efter- og videreuddannelse med gymnasielærerjobbet via en række forskellige initiativer inden opstart på studiet såvel som undervejs i studieforløbet.

GymnasielærerFLEX er det rette tilbud til dig, hvis du går med nogle af følgende overvejelser:

  • Hvordan får jeg tilrettelagt en realistisk plan for mit studieforløb på AAU, der passer til mig og mit arbejdsliv?
  • Hvad gør jeg, hvis jeg undervejs i studiet oplever, at jeg ikke kan holde mig til den oprindelige studieplan?
  • Hvad gør jeg, hvis jeg oplever skemakonflikter mellem min egen gymnasieundervisning og forelæsninger på AAU?
  • Jeg har ikke min daglige gang på studiet og kender derfor ikke de fuldtidsstuderende. Kan jeg få kontakt til andre gymnasielærere i samme situation?

GymnasielærerFLEX vil forsøge at hjælpe dig med at få svar på ovenstående og mange andre spørgsmål.

Støttemuligheder

GymnasielærerFLEX tilbyder bl.a.:

  • personlig vejledning om de forskellige uddannelsesmuligheder på AAU
  • tilrettelæggelse af en individuel studieplan, der harmonerer med din hverdag som underviser
  • hjælp til at danne fagligt og personligt netværk med andre studerende under GymnasielærerFLEX ordningen, der befinder sig i samme situation
  • vejledning om fleksible vilkår og dispensationer, fx udskydelse af afleveringsfrist på et projekt eller flytning af en eksamen
  • eventuel tilknytning til en notatbuddy, dvs. en medstuderende på fuld tid, der tager noter og deler vigtige informationer med dig, hvis du er forhindret i at give et stabilt fremmøde
  • generel vejledning om indskrivning, dispensationsmuligheder og merit

Støttemulighederne begrænser sig ikke nødvendigvis til disse punkter. GymnasielærerFLEX imødekommer alle typer af henvendelser og vil i udgangspunktet forsøge at løse de problemstillinger, som netop du måtte støde på.